Folk Dances (sample lesson free)

Be the first to share it!
From Friday 17 of February at 20:00 to Friday 17 of February at 20:45
This event finished on 17 Feb 2017

Organizer

Ľudová zábava
Ľudová zábava

Map

La Fiesta
Prievozská 18
821 09 - Bratislava

Description

Did you know that a part of you will learn rather than the salsa? Stop for a sample lesson and find out why :-) Invite your friends, lets have fun and feel free to stay on the good tancovačke!

Instructor: Alfred Lincke

Sample lessons for free are intended especially for candidates who do not have any or have minimal knowledge of folk dancing and would like to talk about to this beautiful studnice of knowledge, which is a guarantee of fun, good mood and can be your new hobby :-)

Dates in 2017:

- 17. February 2017

- 20. may 2017

- 23. september 2017

- 25. november 2017

- 26. december 2017

Info about current and upcoming courses and a calendar of related activities: https://ludovazabava.sk/events

Lessons are held generally before the start of the tancovačky with folk music and other programs. If you tuned in on a dance night, feel free to have fun what will the forces be enough :-)

Info on the entertainment: https://www.facebook.com/events/276660856084519/

Registration in advance is not necessary. However, it is recommended from the capacity reasons:

https://eventimperium.com/sk/form?event=19234

We look forward to your visit!

Info about the input:

Sample lessons are provided free of charge. At the entrance to the club, however, you will be asked to pay for the input on the fun (10€). The input will be in the full amount refunded at the departure after the sample lesson (until 21:00h), if you decide to tancovačku neostať :-)

----------------------------------------------

Vedeli ste, že čardáš sa naučíte skôr ako salsu? Zastavte sa na ukážkovej lekcii a zistíte prečo :-) Pozvite priateľov, zabavte sa a neváhajte ostať na dobrej tancovačke!

Inštruktor: Alfred Lincke

Ukážkové lekcie zdarma sú určené hlavne záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú minimálne znalosti ľudových tancov a radi by načreli do tejto krásnej studnice poznania, ktorá je zárukou zábavy, dobrej nálady a možno vašim novým hobby :-)

Termíny v roku 2017:

- 17. február 2017

- 20. máj 2017

- 23. september 2017

- 25. november 2017

- 26. december 2017

Info o aktuálnych a pripravovaných kurzoch a kalendár príbuzných aktivít: https://ludovazabava.sk/events

Lekcie sa konajú spravidla pred začiatkom tancovačky s ľudovou hudbou a ďalším programom. Ak ste naladení na tanečnú noc, neváhajte a zabávajte sa čo vám budú sily stačiť :-)

Info o zábave: https://www.facebook.com/events/276660856084519/

Registrácia vopred nie je nevyhnutná. Je však odporúčaná z kapacitných dôvodov:

https://eventimperium.com/sk/form?event=19234

Tešíme sa na vašu návštevu!

Info o vstupnom:

Ukážkové lekcie sú poskytované zdarma. Pri vstupe do klubu však budete vyzvaní k úhrade vstupného na zábavu (10€). Vstupné vám bude v plnej výške vrátené pri odchode po ukážkovej lekcii (do 21:00h), ak sa rozhodnete na tancovačku neostať :-)

Initializing session with facebook