KizombaHolica Festival - Sofia, Bulgaria, 6-9 April 2017

Be the first to share it!
From Thursday 6 of April at 22:00 to Monday 10 of April at 05:00
Парк Хотел "Москва" Park Hotel "Moskva" ул. "Незабравка" № 25 / 25, Nezabravka, Str. 1113 - Sofia
Afro House - Bachata - Kizomba - Semba - Tarraxinha
This event finished on 10 Apr 2017

Map

Парк Хотел "Москва" Park Hotel "Moskva"
ул. "Незабравка" № 25 / 25, Nezabravka, Str.
1113 - Sofia

Artists

Description

↓↓=====================English version below================↓↓

Скъпи кизомба приятели,

С вълнение и радост ви каним отново на 100% кизомба фестивал в България – „КизомбаХолика'2017“! Отворете душите, умовете и сърцата си за очарованието на нашите артисти:

* ENAH (France)

* MANDELA & JO (Portugal)

* CHAVY KIZOMBA URBANA (Spain)

* RITA SZABO (Hungary)

* NEMANJA & LAURA (Serbia/Finland)

* SECRET TEAM DANCERS (France)

* DJ PAPARAZZI (SPAIN)

* DJ BABACAR (UK)

* DJ SNAKES (FR)

* DJ KIZOMBIE (BG)

Добре дошли в нашия кизомба свят от 6-ти до 9-ти април 2017 г. в София, България!

Четвъртък, 6 април 2017 г.

22 - 04 ч. - Пре-парти

Петък, 7 април 2017 г.

2 уъркшопа и парти

Събота, 8 април 2017 г.

11 - 18 ч. – зала 1 – уъркшопи

16 - 19 ч. – зала 2 – Social dance room with Secret Team

22 - 05 ч. – парти

Неделя, 9 април 2016 г.

11 - 18 ч. – зала 1 – уъркшопи

16 - 19 ч. – зала 2 – Social dance room with Secret Team

22 - 05 ч. – парти

Промоционални пасове

(могат да бъдат закупени само от КизомбаХоликсБГ):

* до 30.06.2016 г.: промоционална цена при ранно закупуване на фул пас - 50 евро (100 лв.)

* от 01.06.2016 г. до 30.09.2016 г.: САМО за участниците с фул или парти пас през 2016 г. на фестивала "КизомбаХолика" - удължен период на префенциална цена - фул пас 50 евро (100 лв.)

Фул пас:

* от 01.07. до 30.09.2016 г.: 60 евро (120 лв.)

* от 01.10. до 31.12.2016 г.: 75 евро (150 лв.)

* от 01.01. до 28.02.2017 г.: 85 евро (170 лв.)

* от 01.03. до 05.04.2017 г.: 95 евро (190 лв.)

* на място (ако капацитетът на залите позволява): 100 евро (200 лв.)

Капъл пас (важи само за мъж и жена):

* от 01.10. до 28.02.2017 г.: 130 евро (260 лв.)

* от 01.03. до 05.04.2017 г.: 150 евро (300 лв.)

* След 05.04.2017 няма да се предлага капъл пас.

Парти пас:

* от 01.10. до 31.12.2016 г.: 55 евро (110 лв.)

* от 01.01. до 05.04.2017 г.: 65 евро (130 лв.)

Комбо пас (Ginga Festival):

* от 01.10. до 30.11.2016 г.: 140 евро (280 лв.)

* от 01.12. до 31.01.2017 г.: 160 евро (320 лв.)

* от 01.02. до 28.02.2017 г.: 170 евро (340 лв.)

* от 01.03. до 31.03.2017 г.: 190 евро (380 лв.)

На място (ако капацитетът на залите позволява):

фул пас - 100 евро (200 лв.)

парти пас - 70 евро (140 лв.)

вход за едно парти - 25 евро (50 лв.)

Опции за плащане:

* DIZIZID - може да закупите вашия пас онлайн и да получите автоматично е-мейл потвърждение тук: https://www.dizizid.com/events-registration/index.html?officeId=37

* банков превод:

Име: Кооперация КизомбаХоликс БГ

IBAN: BG21CECB979010F4166300

BIC: CECBBGSF

Централна кооперативна банка

* PayPal: info@kizombaholicsbg.com

* чрез вашия промоутър

Добре е да знаете:

* Суми по платени пасове не се връщат. Пасовете са поименни. Платен пас може да бъде преотстъпен на друг участник, като новият участник доплаща директно на КизомбаХоликс БГ разликата в цената на паса спрямо текущата цена на паса по време на размяната.

* Достъп до "social dance room" имат само закупилите фул пас.

* Капацитетът на залите е ограничен, възможно е да не се предлагат пасове на място.

Ако имате въпроси, свържете се с нас:

info@kizombaholicsbg.com

KizombaHolics BG

тел: +359 884 79 16 67 (Evgeniya Gencheva)

тел: +359 888 55 86 68 (Emilia Stankova)

Събитието се осъществява с подкрепата на:

Парк Хотел "Москва" Park Hotel "Moskva" - http://www.parkhotelmoskva.net; Art Production Company - http://www.art-company.net; Culture Beat Club - http://www.culturebeatclub.com; Usit Colours Bulgaria - https://usitcolours.bg; ARTualno - http://www.artualno.info; Ogledai.se - http://ogledai.se; NEXT TV - https://nexttv.bg; BOX TV - the music of Bulgaria

-----------------------------------------------------------------------------

Dear kizomba friends,

We are happy and excited to invite you again to the 100% Kizomba Festival in Bulgaria – KizombaHolica'2017. Open your souls, minds and hearts to the charms of our artists:

* ENAH (France)

* MANDELA & JO (Portugal)

* CHAVY KIZOMBA URBANA (Spain)

* RITA SZABO (Hungary)

* NEMANJA & LAURA (Serbia/Finland)

* SECRET TEAM DANCERS (France)

* DJ PAPARAZZI (UK)

* DJ BABACAR (UK)

* DJ SNAKES (FR)

* DJ KIZOMBIE (BG)

Welcome to our kizomba world on the April 6-9, 2017 in Sofia, Bulgaria!

Thursday. April 6, 2017 г.

22 - 04 ч. - PreParty

Friday, April 7, 2017:

2 welcome workshops and party

Saturday, April 8, 2017:

11-18 h – Hall 1 – workshops

16-19 h – Hall 2 – Social dance room with Secret Team

22-05 h – Party

Sunday, April 9, 2017:

11-18 h – Hall 1 – workshops

16-19 h – Hall 2 – Social dance room with Secret Team

22-05 h – Party

Promo passes (sold only via KizombaHolicsBG):

* Till Jun 30, 2016 : early bird promo FULL passes - 50 EUR (100 BGN)

* Till Sep 30, 2016 : ONLY for participants with full or party pass in KizombaHolica'16 - FULL pass 50 EUR (100 BGN)

Full Pass:

* from Jul 1 till Sep 30, 2016 : 60 EUR (120 BGN)

* from Oct 1 till Dec 31, 2016 : 75 EUR (150 BGN)

* from Jan 1 till Feb 28, 2017 : 85 EUR (170 BGN)

* from Mar 1 till Apr 5, 2017 : 95 EUR (190 BGN)

* At the door (depending on venue capacity): 100 EUR (200 BGN)

Couple Pass (valid for man and woman):

* from Oct 1 till Feb 28, 2017 : 130 EUR (260 BGN)

* from Mar 1 till Apr 5, 2017 : 150 EUR (300 BGN)

* After 05.04.2017 couple passes will not be available.

Party Pass:

* from Oct 1 till Dec 31, 2016 : 55 EUR (110 BGN)

* from Jan 1 till Apr 5, 2017 : 65 EUR (130 BGN)

Combo Pass (Ginga Festival):

* from Oct 1 till Nov 30, 2016: 140 EUR (280 BGN)

* from Dec 1 till Jan 31, 2017: 160 EUR (320 BGN)

* from Feb 1 till Feb 28, 2017: 170 EUR (340 BGN)

* from Mar 1 till Mar 31, 2017: 190 EUR (380 BGN)

At the door (depending on venue capacity):

Full Pass - 100 EUR (200 BGN)

Party Pass - 70 EUR (140 BGN)

Single Party entrance - 25 EUR (50 BGN)

Payment options :

* DIZIZID - you may purchase your pass online and receive an automatic e-mail confirmation here: https://www.dizizid.com/events-registration/index.html?officeId=37

* Bank transfer to:

KizombaHolics BG

IBAN: BG21CECB979010F4166300

BIC: CECBBGSF

Central Cooperative Bank

* PayPal : info@kizombaholicsbg.com

* Your promoter.

Good to know:

* Passes are not refundable. Passes are by name. An already purchased pass could be assigned to another person. The new participant has to pay the difference to the current existing price, at the time of the trade, directly at KizombaHolics.

* Only full pass holders have access to the social dance room.

* The capacity of the venue is limited, passes may not be offered at the door.

Please do not hesitate to contact us at:

e-mail: info@kizombaholicsbg.com

Facebook page: KizombaHolics BG

tel: +359 884 79 16 67 (Evgeniya Gencheva)

tel: +359 888 55 86 68 (Emilia Stankova)

With the kind support of:

Парк Хотел "Москва" Park Hotel "Moskva" - http://www.parkhotelmoskva.net; Art Production Company - http://www.art-company.net; Culture Beat Club - http://www.culturebeatclub.com; Usit Colours Bulgaria - https://usitcolours.bg; ARTualno - http://www.artualno.info; Ogledai.se - http://ogledai.se; NEXT TV - https://nexttv.bg; BOX TV - the music of Bulgaria

Initializing session with facebook